Công ty Cổ phần MISA (Tên viết tắt: MISA JSC)

Tên hội viên:  Công ty Cổ phần MISA  (Tên viết tắt: MISA JSC)

Kiểu hội viên:  Tập thể

Địa chỉ:  Nhà I, Khách sạn La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:  04 3795 9595,    Fax: 04 3795 8088

Email:contact@misa.com.vn

Website:http://www.misa.com.vn

Loại hình hoạt động:Hoạt động trong lĩnh vực CNTT, Sản xuất kinh doanh phần mềm, dịch vụ CNTT-TT.

Các sản phẩm phần mềm của MISA có mặt trên thị trường hiện nay:

1.      MISA CRM.NET:Phần mềm Quản trị Quan hệ khách hàng.

2.      MISA SME.NET:Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3.      MISA HRM.NET:Phần mềm Quản trị Nguồn nhân lực.

4.      MISA Bamboo.NET:Phần mềm Kế toán Xã.

5.      MISA Mimosa.NET:Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp.

6.      MISA Mimosa.NET X1:Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính Hành chính sự nghiệp.

Số nhân viên:  > 600

Năm thành lập đơn vị:1994